Ogłoszenia

Komunikat o badaniu sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina o obowiązku przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin.

Obowiązkowym badaniom podlegają m. in:

 • Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
 • Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
 • Urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
 • Instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;
 • Sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
 • Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.
Pliki do pobrania:

Ankieta na temat efektów wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD

W związku z trwającym procesem zewnętrznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR), Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o wypełnienie krótkiej ankietyktóra pozwoli pozyskać informacje na temat efektów wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Link do ankiety: https://forms.gle/Bem9d3Bf5pVmEJaP6

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”

Gmina Pilzno spełniając wymóg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030”.

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego

Wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych będą przyjmowane do 18 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Pilzno informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pilzno.

Porozumienie Czyste Powietrze - dane o przedsięwzięciach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia gminom aktualne dane o wdrażaniu programu Czyste Powietrze na terenie danej gminy, w celu umieszczenia ich stronie internetowej. Dane przekazane przez WFOŚiGW dot. Gminy Pilzno:

 • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 187,
 • Liczba zawartych umów: 164,
 • Kwota wypłaconych dotacji: 1 208 076,46 zł dla 83 beneficjentów,
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 65.

Stan na dzień: 10.10.2022 r.

WYKAZ

Nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Pilzno przeznaczonej do najmu.

Pliki do pobrania:

Konsultacje Społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego

Zapraszam mieszkańców gminy, lokalnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030.

Konsultacje odbędą się w formie składania uwag i opinii za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem  https://konsultacjewisloka.webankieta.pl/.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 jest dostępny na stronie BIP.

Konsultacje odbywać się będą w terminie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 25.07.2022  r. do godz. 24:00.

Ponadto zapraszamy na  spotkania konsultacyjne, które odbędą się: 

 1. W dniu 20.06.2022 r.  o godz. 15.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/wxr-yqzh-mwj
 2. W dniu 22.06.2022 r.  o godz. 10.00 spotkanie stacjonarne i online (hybrydowe) , które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, 38-200 Jasło. Link do transmisji na żywo będzie dostępny na stronie www.wisloka.pl
 3. W dniu 21.07.2022 r.  o godz. 13.00 spotkanie w formule online. Link na spotkanie jest następujący meet.google.com/ygm-pdhk-fbn

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z aktualnym zagrożeniem epizootycznym wynikającym z możliwości przeniesienia na terytorium powiatu dębickiego wirusa ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy udostępnia ulotkę dot. bioasekuracji w walce z afrykańskim pomorem świń.

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy za 2021 rok

Burmistrz Pilzna przedstawia do zapoznania się przez mieszkańców Pilzna: "Raport o stanie Gminy. Podsumowanie działalności Burmistrza Pilzna za rok 2021".

Debata nad "Raportem..." planowana jest na Sesji RM w Pilźnie w dniu 1 lipca br. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób.

Pliki do pobrania: