Spotkanie w sprawie Czystego Powietrza

Czyste powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców Gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 30 sierpnia 2023 r. o godzinie 18:00  w Ośrodku Kultury w Słotowej organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

czyste powietrze

 

Zdjęcia