Nabór na członków komisji konkursowej

Burmistrz Pilzna ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.