Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało najwyższe poparcie na terenie miasta i gminy Pilzno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 3 670 głosów (66,47%). Zdecydowanie najwięcej, ponieważ 2 324 głosy oddano na Daniela Obajtka (KW PiS). Frekwencja w mieście i gminie Pilzno wyniosła 38,70%. Z okręgu nr 9 obejmującego województwo podkarpackiego mandaty uzyskali: Daniel Obajtek i Bogdan Rzońca (KW PiS); Tomasz Buczek (KW Konfederacja WiN); Elżbieta Łukacijewska (KKW KO).

Wyniki głosowania na komitety:

66,47% (3 670 głosów) - KW Prawo i Sprawiedliwość

Podpisana umowa na Witosa i Łęki Dolne

Podpisanie umowy Pilzno

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Pilźnie podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej nr 106565R. Inwestycja obejmuje realizację prac drogowych na odcinkach: w km 0+017 - 0+907 w Pilźnie (ul. Witosa) i Łękach Dolnych oraz w km 2+224 - 3+207 w Pilźnie (ul. Witosa) i Łękach Dolnych. Umowa została podpisana przez Burmistrza Tadeusza Pieczonkę z firmą Eurovia Polska S.A., czyli wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę ok. 2,1 mln zł.

Przedszkolaki grają w warcaby

Warcaby

W Przedszkolu Publicznym w Pilźnie odbył się Gminny Konkurs Warcabowy, w którym wzięło udział 16 dzieci w wieku 5-6 lat. W turnieju uczestniczyły następujące przedszkola: Przedszkole Publiczne w Pilźnie, Przedszkole Publiczne w Łękach Górnych, Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek w Pilźnie, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Lipinach.

Prace drogowe - zamknięta ulica

komunikat Pilzno

W związku z robotami drogowymi w dniach 07.06.2024r. (piątek) w godzinach 7:00 - 19:00 oraz 08.06.2024r. (sobota) w godzinach 7:00 - 15:00 ulica Staszica w Pilźnie będzie nieprzejezdna na odcinku od skrzyżowania z ulicą Węgierską do skrzyżowania z ulicą Bujnowskiego. Przepraszamy za utrudnienia.

Możliwość zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. : Piękno kultury i sztuki Lublina”.

Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła”, 39-221 Łęki Dolne 122A, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Piękno kultury i sztuki Lublina w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Przedłużony nabór

Działaj Lokalnie

Uwzględniając prośby potencjalnych wnioskodawców oraz Lokalnych Partnerów na terenie powiatu dębickiego Programu „Działaj Lokalnie” 2024 roku, Zarząd Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu (Ośrodka Działaj Lokalnie), podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 17 czerwca 2024 roku.